CÁCH TÍNH TỈ LỆ CƠ THỂ CÂN ĐỐI ĐƯỢC CÁC BÁC SĨ THẨM MỸ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM CÔNG NHẬN