HƯỚNG DẪN CẮT MAY QUẦN TÂY LƯNG RỜI, ỐNG THẲNG CHO NAM GIỚI