Bạch Thủ Lô Là Gì? Tỷ Lệ Ăn Bạch Thủ Lô Là Bao Nhiêu?